Delbetala upp till 24 månader!

Med Payson faktura kan du köpa din dröm-mountainbike på avbetalning och dela upp köpesumman upp till 24 månader!

Betalning med Payson
Använd Payson för att enkelt och tryggt betala till oss med VISA, MasterCard eller internetbank (Swedbank, Handelsbanken, SEB, Nordea och Danske Bank). Läs mer om Payson här: www.payson.se

Garantivillkor /Köpvillkor

Garantivillkor
1.       Polarheat påtar sig i enlighet med villkoren i detta garantiåtagande, att bidra till avhjälpande av fel i varan som beror på material- eller tillverkningsfel.
 
2.       Polarheats ansvar omfattar inte rätt för köparen att själv eller genom annan i vidare utsträckning än som följer av punkt 6 nedan avhjälpa fel i varan på Polarheats bekostnad, kräva prisavdrag, hävning eller skadestånd.
 
3.       Polarheats ansvar omfattar endast fel som uppstår under de för varan avsedda användningsområde och vid en riktig användning av varan i övrigt. Ansvaret omfattar inte fel som orsakas av omständigheter efter att risken för varan övergått på köparen. Det omfattar exempelvis inte fel förorsakade av bristfälligt underhåll, att varan ej imonterats riktigt. Slutligen omfattar ansvaret inte extrem förslitning  eller för stor belastning eller olagligt framförande .
 
4.       Garantin för företag och organisationer gäller endast fel som visar sig inom 1 år från den dag Polarheat levererade varan. Garantin för privatpersoner gäller fel som visar sig inom 2 år och ord, från den dag Polarheat levererade varan.
För "erbjudande priser" eller kraftigt reducerade priser gäller ingen garanti och endast fria delar i vissa fall.
 
-  Företag och organisationer erhåller 1 års materialgaranti (reservdel)
-  Privatpersoner erhåller 2  års materialgaranti (reservdel) vid fullt pris, ord. pris
 
5.       Köparen skall skriftligen till Polarheat reklamera fel inom skälig tid efter det att felet märkts eller borde ha märkts.  I intet fall får köparen reklamera senare än 14 dagar efter utgången av den ansvarstid som bestäms i punkt 4. Reklamationen skall innehålla en utförlig beskrivning av hur felet yttrar sig. Garantianspråk skall åtföljas av fakturanummer eller kontantkvitto samt uppgifter om när reklamerad vara levererades. Köparen förlorar rätten att göra gällande garantianspråk om han inte skriftligen reklamerar fel inom den tid och på det sätt som bestäms i denna punkt.
 
6.       Sedan Polarheat mottagit reklamation och garantianspråk i enlighet med villkoren i detta  garantiåtagande skall Polarheat, om felet omfattas av garantin, bära kostnaderna för erforderliga reservdelar och fraktkostnader. Skulle köparen själv eller genom icke sakkunnig person ha monterat ny del, förlorar han rätten att göra gällande garantianspråk.
 
7.       Reservdelar som kund erhåller debiteras via faktura. Utbytta reservdelar skall returneras till Polarheat inom utsatt förfallodatum på fakturan för att kreditering skall ske.
 
8.       Denna garanti omfattar även varor som säljs till kraftigt reducerat pris eller stor rabatt. 18 månaders garanti gäller om priset är under 50% av ord. pris.
Garantin gäller under förutsättning att cykeln framförts lagligt och normal förslitning.
 

 Köpvillkor
1.Allmänt
Föreliggande försäljnings-, leverans-, och garantivillkor avser försäljning av produkter från Polarheat till dess kunder. Det åvilar kunden att hålla sig informerad om villkoren. Kunds lämnande av en order innebär godkännande av dessa villkor.
Polarheat AB följer villkoren för konsumentköplagen.
2.Försäljning
Försäljning från Polarheat AB sker till momsregistrerade företag, organisationer och privatpersoner. Vid beställning åligger det svenska företag och organisationer att ange organisationsnummer och utländska företag och organisationer att ange giltigt VAT-nummer.
 3.Avtal
Avtal om försäljning mellan Polarheat och kunden kommer till stånd genom Polarheat  accepterar kundens order i form av en orderbekräftelse som tillställs kunden. Polarheat  kan inte ingå avtal med minderårig under 18 år utan målsmans godkännande.
  4.Produkter
Alla produkter som säljs på www.epowerbike.se är noggrant kontrollerade och godkända för EU.
 Alla produkter finns i lager om inget annat anges på produkten.
 5.Priser
Samtliga priser är i SEK inklusive mervärdesskatt. Eventuella fraktkostnader tillkommer när kund har angett sitt postnummer i kassan. Beträffande fraktavgifter, se avsnitt leverans. Polarheat reserverar sig för eventuella tryckfel samt för erforderliga prisjusteringar till följd av omständigheter utanför Polarheats kontroll.
 6.Betalning
Företag, organisationer och privatpersoner som köper produkter från Polarheat kan betala genom bank-giro, Payson eller överföring I-netbank.
 7.Annullering
För det fall kunden ej tar emot produkten vid leverans och ej heller avhämtar den på transportleverantörens depå inom 14 dagar annulleras köpet Polarheat  äger då rätt att som gottgörelse debitera kunden dubbel fraktkostnad samt tjugo 20 procent av ordersumman. Vid bankgiro- betalning innebär detta att debiterat belopp minus dubbel fraktkostnad och 20 procent av ordersumman återbetalas till kunden genom insättning å dennes konto. Detsamma gäller vid förskottsbetalning, varvid kunden dock erhåller återbetalningsbeloppet kontant.
 
 
 8.Ångerrätt
Polarheat  tillämpar Distansavtalslagen. Enligt Distansavtalslagen har konsumenter rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar när man handlar inom Sverige efter det att varan tagits emot utan speciell anledning. Kund har rätt att öppna förpackningen och undersöka varan. Varan och förpackningen skall återsändas i väsentligen oförändrat skick. Polarheat återbetalar sedan kunden senast inom 30 dagar i det fall kunden väljer att ångra eller häva köpet. Kund står för returfrakten vid åberopande av ångerrätt. Polarheat  löser ej ut paket mot postförskott.
Ångerrätt gäller ej för varor med kraftigt nedsatt pris eller erbjudande rabatter.
Vill kund använda sin ångerrätt skall Polarheat kontaktas på telefon 0707-355686 eller via vårt kontaktformulär, www.epowerbike.se se avsnitt kontakta oss.
Återköp kan i vissa fall tillämpas. Kunden erhåller då 75% av köpesumman.

 9.Reklamation
Vid fel på en vara inom tiden för garanti och reklamationsrätt skall detta reklameras via Polarheat kontaktformulär för snabbast hjälp. Efter en korrekt ifylld reklamation behandlas ärendet i tur och ordning och kunden blir kontaktad via mail.
Om ett fel uppstår på köpt vara ska kunden meddela detta och om det inte går att åtgärda enkelt, ska varan fraktas till Polarheat för påseende.
 Vid frågor kring reklamationen eller fel på övriga produkter, kontakta vår support på telefon 0707-355686 mellan klockan 09:00-16:00 vardagar.

  10.Förändring av villkor
Polarheat förbehåller sig rätten att ändra i nuvarande försäljningsvillkor.
 
 
 

Leverans

Vi levererar din E-mountainbike i hela Sverige med DHL.
 

Hämtning

Du kan hämta din E-mountainbike på vårt lager i Karlskoga

Garanti

Vi lämnar 36 månaders garanti på alla våra elcyklar ord. pris